Phim Đại chiến bến thượng hải hd

 • Đại Chiến Bến Thượng Hải Đại Chiến Bến Thượng Hải - 2014

  Once Upon A Time In Shanghai

Phim xem nhiều nhất

 • Chàng Trai Năm Ấy - 2015
  Lượt xem: 165,929
 • Để Mai Tính 2 - 2015
  Lượt xem: 22,186
 • Cô Dâu 8 Tuổi - 2014

  TodayTV

  Lượt xem: 17,035
 • Tân Kim Bình Mai 3D - 2015
  Lượt xem: 11,283
 • Tuổi Thanh Xuân - 2015

  Forever Young

  Lượt xem: 10,407
 • Cô Giáo Thảo Phần 1 - 2015

  Chuyện Tình

  Lượt xem: 9,277
 • Quan Trường Trường Quan - 2015

  Hài Tết

  Lượt xem: 6,643
 • Bên Nhau Trọn Đời - 2015

  My Sunshine

  Lượt xem: 6,372
 • Thâm Cung Và Tình Dục - 2011

  The Concubine

  Lượt xem: 5,797
 • Chuyện Ấy Là Chuyện Nhỏ 2 - 2014

  Sex And The City 2

  Lượt xem: 4,341
 • Võ Tắc Thiên - 2015

  The Empress of China

  Lượt xem: 4,306
 • Cứu Thế - 2015

  Healer

  Lượt xem: 4,176
 • Hướng Dẫn Làm Tính - 2014
  Lượt xem: 3,905
 • Chôn Nhời 2 - 2015

  Hài Tết

  Lượt xem: 3,690
 • Peekay Ngây Thơ - 2015

  PK

  Lượt xem: 3,489
 • Chàng Trai Năm Ấy - 2015
  Lượt xem: 1,317,180
 • Để Mai Tính 2 - 2015
  Lượt xem: 179,855
 • Cô Dâu 8 Tuổi - 2014

  TodayTV

  Lượt xem: 157,916
 • Tân Kim Bình Mai 3D - 2015
  Lượt xem: 92,933
 • Mưu Đồ Ẩn Dấu - 2014

  TodayTV

  Lượt xem: 72,241
 • Bên Nhau Trọn Đời - 2015

  My Sunshine

  Lượt xem: 71,505
 • Cô Giáo Thảo Phần 1 - 2015

  Chuyện Tình

  Lượt xem: 65,659
 • Tuổi Thanh Xuân - 2015

  Forever Young

  Lượt xem: 60,666
 • Quan Trường Trường Quan - 2015

  Hài Tết

  Lượt xem: 56,361
 • Cứu Thế - 2015

  Healer

  Lượt xem: 39,866
 • Võ Tắc Thiên - 2015

  The Empress of China

  Lượt xem: 39,581
 • Thâm Cung Và Tình Dục - 2011

  The Concubine

  Lượt xem: 38,839
 • Hoán Đổi Nhân Tâm - 2013

  A Change Of Heart

  Lượt xem: 33,689
 • Chuyện Ấy Là Chuyện Nhỏ 2 - 2014

  Sex And The City 2

  Lượt xem: 32,252
 • Hướng Dẫn Làm Tính - 2014
  Lượt xem: 28,612
 • Chàng Trai Năm Ấy - 2015
  Lượt xem: 165,929
 • Để Mai Tính 2 - 2015
  Lượt xem: 22,186
 • Cô Dâu 8 Tuổi - 2014

  TodayTV

  Lượt xem: 17,035
 • Tân Kim Bình Mai 3D - 2015
  Lượt xem: 11,283
 • Tuổi Thanh Xuân - 2015

  Forever Young

  Lượt xem: 10,407
 • Cô Giáo Thảo Phần 1 - 2015

  Chuyện Tình

  Lượt xem: 9,277
 • Quan Trường Trường Quan - 2015

  Hài Tết

  Lượt xem: 6,643
 • Bên Nhau Trọn Đời - 2015

  My Sunshine

  Lượt xem: 6,372
 • Thâm Cung Và Tình Dục - 2011

  The Concubine

  Lượt xem: 5,797
 • Chuyện Ấy Là Chuyện Nhỏ 2 - 2014

  Sex And The City 2

  Lượt xem: 4,341
 • Võ Tắc Thiên - 2015

  The Empress of China

  Lượt xem: 4,306
 • Cứu Thế - 2015

  Healer

  Lượt xem: 4,176
 • Hướng Dẫn Làm Tính - 2014
  Lượt xem: 3,905
 • Chôn Nhời 2 - 2015

  Hài Tết

  Lượt xem: 3,690
 • Peekay Ngây Thơ - 2015

  PK

  Lượt xem: 3,489